WSPIERAJ KARIERĘ

Aplikacja WSPIERAJ KARIERĘ powstała w ramach projektu „ON-Włącz się! Kampania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Rybnika”, wspó...