Jesteśmy dla Superbohaterów, czyli osób, które codziennie przezwyciężają różne trudności. Mogą nimi być: porozumiewanie się z innymi, bariery architektoniczne, brak zatrudnienia czy inna kryzysowa sytuacja. Realizujemy projekty aktywizujące osoby doświadczające niepełnosprawności. Prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne, m.in. rehabilitację w wodzie z wykorzystaniem koncepcji Halliwicka, z elementami WATSu. Animujemy środowisko lokalne, prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wspierając Superfundację wspierasz naszych Superbohaterów.

Nasza misja:

Naszą misją jest dążenie do jak najpełniejszego rozwoju osobistego każdego Superbohatera. Począwszy od diagnozy potrzeb, rozpoznania mocnych stron, wytyczenia celów, promowania każdego Waszego sukcesu. Naszym celem jest wspólne i twórcze wypracowanie takich narzędzi, które w sposób kompleksowy wspierałyby każdą osobę, która zwróci się do naszej Fundacji. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Udostępnij
Share