Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ do udziału w konkursie pt. „Pamiętniki TRANSFORMACJI”, który organizowany jest w ramach projektu „MASy możliwości – czyli Miejsca Aktywności Seniorów”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Pamiętniki mają dotyczyć okresu 1989-2019 i przedstawiać wydarzenia dokumentujące transformację i rozwój kraju w świadomości społecznej, przez pryzmat osobistych doświadczeń. 

Konkurs adresowany jest do osób po 60 roku życia. Celem konkursu jest dotarcie do ich wspomnień, relacji, przeżyć, transformacji ich codzienności przez te 30 lat, a także krótkiego bilansu tego okresu w ich oczach. Te wspomnienia mają ogromną wartość dla przyszłych pokoleń, są istotnym wkładem w budowę pełnego obrazu tego okresu, uwzględniającym nieco pomijany głos społeczny. Nagrodą w konkursie jest czytnik
e-book. Opowieści biograficzne zostaną zebrane w publikacji podsumowującej konkurs.

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 31 października 2019 r. w wersji papierowej w Klubie Senior+Północ, ul. E. Orzeszkowej 17, 44-200 Rybnik lub elektronicznej, wysłane na adres e-mail: klub@superfundacja.org.pl.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu można pobrać poniżej lub otrzymać w wersji papierowej w Klubie Senior+Północ, (ul. E. Orzeszkowej 17, 44-200 Rybnik).

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE:

Przyjdź i skonsultuj swoją pracę!

Spotkania informacyjne i indywidualne konsultacje z dr Ireneuszem Tomeczkiem będą się odbywać
od 19.06.2019 do 31.10.2019 r. w środy i piątki po uprzednim telefonicznym umówieniu godziny spotkania (tel: 605 649 240).

Udostępnij
Share