Udostępnij
Share

ON! Włącz się

ON – Włącz się! Kampania na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Rybnika.

 

Projekt „ON – Włącz się! Kampania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Rybnika” ma na celu reintegrację społeczno-zawodową osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez kampanię promującą aktywność zawodową, społeczną i twórczość osób niepełnosprawnych. Dziesięciu uczestników projektu weźmie udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach doradczych a następnie jeden z nich odbędzie płatny miesięczny staż zawodowy u pracodawcy z otwartego rynku pracy, podczas którego będzie wspierany przez trenera pracy. Dodatkowo powstanie platforma karier, gdzie prezentowane będą sylwetki zawodowe uczestników projektu i podopiecznych Fundacji „Superfundacja”. Ścieżka kariery każdego uczestnika zostanie opracowana podczas spotkań doradczych z psychologiem i doradcą zawodowym. Na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) zostanie opracowana i zamieszczona na stronie projektu ścieżka kariery z wyszczególnionymi punktami kluczowymi dla drogi zawodowej Uczestnika. Przedsiębiorcy, osoby prywatne oraz inni darczyńcy będą mogli wspierać karierę Uczestników poprzez sfinansowanie konkretnego punktu ze ścieżki kariery np. szkolenia, zakup materiałów artystycznych, ufundowanie sprzętu rehabilitacyjnego, czy inne, zgodnie z potrzebami. Dzięki opracowanym profilom zawodowym i ścieżkom kariery osoby niepełnosprawne zyskają stałe wsparcie również po zakończeniu działań projektowych. W ramach projektu zostanie zrealizowany film promujący zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Działania na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu zostaną uzupełnione o szkolenia dla kadry projektu i członków organizacji, które będą miały na celu podniesienie kompetencji w zakresie pozyskiwania środków na działania organizacji (fundraising), doradztwa zawodowego, czy pośrednictwa pracy dla ON.

Projekt jest realizowany przez Fundację „Superfundacja”, współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.

co za nami:

Spotkanie integracyjne w ramach projektu „ON-Włącz się!”

9 września uczestnicy projektu ON-Włącz się! spotkali się w Żółtym Młynku z asystentem zatrudnienia. Przy kawie i w miłej atmosferze spędziliśmy wspólnie czas. Pierwsze zadania z zakresu aktywizacji zawodowej wykonane. Kolejne spotkanie integracyjne w październiku.

 

Szkolenia miękkie dla uczestników projektu „ON-Włącz się!”

Przedstawiamy fotorelację z ostatniego dnia cyklu szkoleniowego w projekcie „ON-Włącz się!” Kampania na rzecz aktywizacji społeczno-zawdowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Rybnika. Było twórczo, pracowicie, inspirująco i pięknie! Dziękujemy szkoleniowcom za praktyczne rady – Hannie Kolorz za prowadzenie szkolenia pt. „Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej – budowanie wizerunku kandydata z potencjałem” i Krzysztofowi Gołuchowi za rozluźniającą atmosferę podczas warsztatu fotograficznego. Nasze trzydniowe szkolenia zakończyliśmy ogniskiem integracyjnym z rodzinami. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i zapał. Wkrótce zobaczycie efekty naszej pracy!
Fot. K. Gołuch.

Szkolenia miękkie dla uczestników projektu „ON-Włącz się!”

jesteśmy po pierwszym dniu szkoleń w ramach projektu „ON-Włącz się! Kampania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Rybnika”. Szkolenie umiejętności osobistych i psychospołecznych pt. „Mój potencjał” oraz „Ja w relacjach interpersonalnych” prowadziła Ewa Bigos. Szukaliśmy swoich mocnych stron, uczyliśmy się pracować w grupie i radzić sobie w sytuacjach stresowych. W drugim dniu szkolenia uczestnicy zmierzą się z kamerą na warsztatach z autoprezentacji i tworzą scenariusz kampanii promującej zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Prowadzi Adrian Grad. Kamera-Akcja! Tymczasem zobaczcie fotorelację z pierwszego dnia szkolenia. Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Rybnika.

Udostępnij
Share
Share