Udostępnij
Share

Piecza zastepcza

„Specjalistyczne wsparcie niezawodowej pieczy zastępczej w Rybniku.”

 

W ramach zadania publicznego zaplanowano objęcie specjalistycznym wsparciem wspomagającym w adaptacji, rozwoju i nauce minimum 20 dzieci, w wieku od 6 – 13 lat, wskazanych przez Ośrodek Pieczy Zastępczej w Rybniku – jako najbardziej potrzebujących, w niezawodowych rodzinach pieczy zastępczej. Jest to krok w kierunku zniwelowania całościowo lub częściowo zaburzeń emocjonalnych lub/i społecznych, zaburzeń sprzężonych emocjonalnych i/lub społecznych, komunikacyjnych u dzieci. Dodatkowo wsparciu podlegać będą osoby pełniące pieczę zastępczą pomagając im w zmniejszaniu różnego rodzaju barier wychowawczych lub administracyjnych, które pojawiły się ze względu na nową sytuację życiową. Zaplanowaliśmy pracę z indywidualnym przypadkiem w miejscu jego zamieszkania. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie psychologiczne (przy współpracy z psychologiem dziecięcym), mające na celu zdiagnozowanie poziomu rozwoju emocjonalnego i intelektualnego na początku projektu oraz przeprowadzenie ewaluacji w jego trakcie, sporządzenie raportu i badania diagnostycznego na zakończenie projektu.

Projekt jest realizowany przez Fundację „Superfundacja”, współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.

Udostępnij
Share
Share